• دستگاه پرس کار کرده ضربه ای
 • 14.500.000 تومان
 • دستگاه پرس دنده ای
 • دستگاه پرس کار کرده با ضمانت
 • ۲۰ تن
 • در حد
 • دستگاه پرس کارکرده ضربه ای
 • 7.950.000تومان
 • دستگاه پرس ضربه ای
 • دستگاه پرس کار کرده
 • ۱۲ تن
 • در حد
 • دستگاه پرس کارکرده دنده ای
 • 11.000.000 تومان
 • دستگاه پرس دنده ای
 • دستگاه پرس کار کرده
 • ۲۵ تن
 • فروخته شد
خرید و فروش انواع دستگاه پرس ضربه ای و دنده ای کارکرده و یا معاوضه با دستگاه پرس ضربه ای و دنده ای نو با بهترین
قیمت و کیفیت. یکی از خدمات ویژه ما برای مشتریانی که پرس کارکرده از پرس سازی مزینانی خرید می‌کنند ضمانت نامه
شش ماه می باشد.

 

تماس با ما