اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶

پرس کاری

پرس کاری مزینانی جهت ارائه خدمات بیشتر در سال ۱۳۹۵ پرس کاری پیشرفته، با انواع دستگاه پرس ضربه ای و دنده ای در تناژهای سبک و سنگین  را با استفاده از قالب های استاندارد راه اندازی کرده است.جهت پرس کاری انواع قطعات و یا هرگونه خدمات و شماوره در زمینه  پرس کاری با ما در […]

اخبار