مهر ۱۹, ۱۳۹۶

press25

کوپلینگ:این قطعه همانند کلاچ در خودرو عمل می کند.یعنی حرکت دائمی را قطع و وصل می نماید و روی میل لنگ نصب شده و توسط خار چهار پهلو(موشکی)وکاردک این عمل صورت میگیرد.

مقالات پرس ضربه ای
مهر ۱۹, ۱۳۹۶

press12

میل لنگ:این قطعه یکی از مهمترین و اصلی ترین قطعات دستگاه پرس ضربه ای و دنده ای محسوب می‌شود وبیشتر قطعات روی این قطعه نصب می شوند..[…]

مقالات پرس ضربه ای
مهر ۱۹, ۱۳۹۶

press6

خار چهار پهلو (موشکی) : این قطعه در کوپلینگ قرار گرفته است. وظیفه ی اصلی این قطعه ایجاد ارتباط بین کاردک و کوپلینگ می باشد.

مقالات پرس ضربه ای