اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶

استانداردهای مورد نیاز برای تولید پرس

ساخت انواع دستگاه پرس ضربه ای و دنده ای: یکی از معیار های اصلی در تولید دستگاه پرس کیفیت قطعات می باشد.بطور مثال تنه دستگاه پرس باید از چودن مناسب تهیه شده باشد که این امر باید توسط ریخته گران کنترل گردد.تراش دادن قطعات که از واحد ریختگری به واحد تراشکاری انتقال پیدا می کند […]

مقالات پرس دنده ای