مهر ۲۴, ۱۳۹۶

press3

دستگاه ۳ تن جهت پرس کارهای  سبک می باشد. کارشناسان ما توانایی دریافت انواع سفارش جهت ساخت دستگاه تخصصی پرس ضربه ای مطلوب با کار شما را دارند. یکی از مزایای پرس های سبک این می باشد که مشتریان می توانند دستگاه را روزانه سرویس کنند و در نگهداری بهتر آن سهیم باشند. پرس سه […]

مقالات پرس دنده ای
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶

پرس هیدرولیک

پرسهای هیدرولیکی پرس های هیدرولیک نیروی خود را از حرکت یک پیستون در داخل یک سیلندر به دست می آورند. این حرکت زمانی ایجاد میشود که یک سیال تحت فشار وارد محفظه سیلندر شود. وضعیت سیال توسط پمپ و شیرهائی جهت افزایش، کاهش و یا حفظ فشار به صورت مورد نیاز درآمده و می تواند […]

مقالات پرس دنده ای