نکات مهم قبل از خرید یا فروش انواع دستگاه پرس ضربه ای و دنده ای:

 

۱- نکته مهم قبل از خرید دستگاه پرس:

یکی از نکات مهمی که قبل از خرید و فروش هرگونه دستگاه پرس ضربه ای و دنده ای ، نوع قطعه ای می باشد که قرار است زیر دستگاه پرس قرار بگیرد. بطور مثال اگر قطعه بصورت رول توسط فیدر و رول باز کن به سمت دستگاه پرس انتقال یابد در این حالت پرس باید بصورت رگباری یا پشت سر هم ضربه بزند. در این حالت باید شاتون دستگاه پرس ساخته شده دارای بوش فسفر برنز باشد.

 

۲- نکته مهم قبل از بستن قالب برروی دستگاه پرس ضربه ای :

یکی از مواردی که باعث تمیز نبودن قطعه پرس کاری شده و آسیب رسیدن به قالب می گردد عدم تراز بودن میز کار قالب می باشد. پرس سازی مزینانی حتما به همه ی پرس کاران توصیه میکند در صورتی که سطح زیر پیستون دستگاه پرس با روی صفحه پرس ( میز کار دستگاه پرس) در تمام زوایا چپ و راست و جلو عقب ساعت نباشد در کیفیت خروجی قطعه پرس کاری شده و عمر مفید قالب موثر است.

۳- خرید فروش سبک ترین دستگاه پرس تا سنگین ترین:

دستگاه پرس ضربه ای ۳ تن  ( سه تن )

دستگاه پرس ضربه ای ۶ تن ( شش تن )

دستگاه پرس ضربه ای ۱۲ تن ( شش تن )

دستگاه پرس دنده ای ۱۸ تن ( هجده تن )

دستگاه پرس دنده ای ۲۵ تن (بیست و پنج تن )

دستگاه پرس دنده ای ۳۰ تن ( سی تن )

دستگاه پرس دنده ای ۴۰ تن ( چهل تن )

دستگاه پرس دنده ای ۵۰ تن ( پنجاه تن )

دستگاه پرس دنده ای ۶۰ تن ( شصت تن )

دستگاه پرس دنده ای ۸۰ تن ( هشتاد تن )

دستگاه پرس دنده ای ۱۰۰ تن ( صد تن )

دستگاه پرس دنده ای ۱۲۰ تن ( صدوبیست  تن )

دستگاه پرس های ضربه ای و دستگاه پرس های دنده ای موجود  و استاندارد تقریبا بر این مبنا ساخته می شوند و به همین ترتیب تناژ آنها افزایش می یابد.