شرکت صنعتی برادران مزینانی در سال ۹۷ اقدام به تولید دستگاه های خمکاری کرده است . لذا عزیزانی که در این صنف فعالیت می کنند می توانند از کارخانه و محصولات بازدید کنند. شرکت صنعتی پرس سازی مزینانی و شرکت صنعتی دستگاه های خم کاری مزینانی با دو خط تولید مجزا فعالیت می کند . اکثر خمکاران آلومینیومی ، خمکاران مسی ، خمکاران آهنی ، از دستگاه های ما استفاده می کنند.یکی از مزیت های ما در ساخت دستگاه خمکاری انعطاف پذیری تیم طراح می باشد که بر اساس نیاز خمکاران دستگاههای خم کاری ساخته می شود. خدمات پس ازفروش تعمیر ونگهداری دستگاه خمکاری خود را به ما بسپارید. 

پرس خم کاری ورق /دستگاه خمکاری قابلمه/دستکاه خمکاری مس
دستگاه خمکاری آلومینیوم /پرس خم کاری ورق/دستگاه خمکاری قابلمه
دستکاه خمکاری مسدستگاه خمکاری آلومینیوم /پرس خم کاری ورق
دستگاه خمکاری قابلمه /دستکاه خمکاری مس/دستگاه خمکاری آلومینیوم
دستگاه خمکاری برنجی/دستگاه خمکاری برنجی /دستکاه خمکاری ظروف مجلسی
دستگاه خمکاری کف کتری